Chorus

Fosholo Bheke Kere Beke le Beke..
Yasho zeke zaka Ranta Lebele…
Weekend wanna Make sure Remthebelelele..
Weekend we don’t work No!!
Danko welele!!!

Verse 1

Haosa Thunye rao thuntsha Nthwe Ke drug ring.
Drive by Rao thuba..(AKA)
E jele sumbody,O botsesi pitori,Game Ke Ghomora.
Mzanzi fosho Ke bheke fosholo hao popa bao loya.(Bana ba Baloyi)
Gucci Dior ake tshabe selo Ke di domperiyoo..
Duka Ke nkalakatha,Impalapala.
Ke nkankara,Go tiya phalafala..
I feel like Shebe Shebeleza.(shebeleza)
Doc shebeleza,
Malapi makomtela machankura…
Nou bare bitsa ka maina teng…
Re mapara a teng ,Ditshephi tsa teng..

Chorus

Fosholo Bheke Kere Beke le Beke..
Yasho zeke zaka Ranta Lebele…
Weekend wanna Make sure Remthebelelele..
Weekend we don’t work No!!
Danko welele!!!

Verse 2

Nna re Thabisa Mmele dawg
Reo jesa di verve reo jesa menyonyo
Ako Leboge mmele dawg
O bereka ka thata oska o tima menyonyo.
O bethise malapi dawg
Onkge monate o impresse stokko..
Hao sa je joe ra o jela
Wa ja wa jela
rejelana kaofela.
Ha ipala wae phasa
Ke bolo ko kasi re tlo e raga kaofela..
Hao fetso fasa ra illaita
Puff and pass re tlo itsuba kaofela.
Vruuuuum vooom vooom
polo makasana o namela ke mapara..
Re sebetsa ka thata for trap n loss.
Hao thola chance,Ha bao file Boss.
,Spenda nyuku resenye boss